Novi Zakon o prebivalištu i boravištu donio probleme

Novi Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine na snagu je stupio 29. jula. Donio je nekoliko novih važnih promjena za građane naše zemlje kada prijavljuju prebivalište.

Nakon što su Izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu građana BiH usvojene u Domu naroda Parlamentarne skupštine, objavljene su u Službenom listu BiH.

Da biste prijavili prebivalište od 29. jula više nije dovoljno da dođete na šalter i kažete svoju adresu. Prema odredbama novog zakona o prebivalištu, među ostalim, morat ćete dostavit sljedeće dokaze:

1. Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje;

2. Ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca;

3. Potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Građani izmjenama zakona nisu zadovoljni. Dostavljanje dokaza o prebivalištu za njih predstavlja novi gubitak vremena, novca i strpljenja, istanukli su anketi.

A novi zakon trebao bi spriječiti zlouporabu, nelogičnosti, ali i apsurde – poput prijavljivanja adrese na zgradu Predsjedništva, Parlament ili neke državne institucije.

Da biste se prijavili kod muža ili žene, momka ili djevojke, za to će vam bit potreban dokaz o vašem odnosu. Na koji način će se dokazivat vanbračna zajednica još nije utvrđeno. Ista procedura važi i kod dokazivanja srodstva sa prvim srodnicima.

 

Svi nadležni organi za pitanje prebivališta imaju obavezu da u roku od pet godina izvrše reviziju svih već prijavljenih prebivališta. Apeluje se na građane da pri produžavanju osobnih iskaznica odmah prilože dokaze o prebivalištu, kako bi izbjegli da budu dio ove revizije.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print