Novi Zakon o prebivalištu i boravištu donio probleme

Novi Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine na snagu je stupio 29. jula. Donio je nekoliko novih…