MUP SBK: U 2017.godini smanjen broj krivičnih djela koje su izvršili maloljetnici

0
146

Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona tokom 2017.godine je nizom planskih aktivnosti uspjela da stanje sigurnosti na području kantona održi na zadovoljavajućem nivou.Takva ocjena temelji se na sigurnosnim pokazateljima, a posebno na činjenici da nije bilo slučajeva najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena.

Mjere koje su preduzimane bile su usmjerena na pojavne oblike kriminaliteta, ali i druge sigurnosne izazove u oblasti javnog reda i mira, te sigurnosti saobraćaja na putevima. Svakodnevnom  analizom događaja, kao i rezultata preduzetih mjera i radnji dolazilo se do zaključaka o pravcima budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu.

Sve navedeno dovelo je do toga da je zabilježeno 1282 krivična djela, što je za 2 % manje djela u odnosu na 2016. godinu, kada je evidentirano 1306 krivičnih djela. Istovremeno, porastao je procent ukupne riješenosti krivičnih djela za 3 % i ona u 2017. godini iznosi 74 %.Isto tako, procenat otkrivenosti izvršilaca krivičnih djela izvršenih po nepoznatom izvršiocu u 2017.godini i dalje je ostao na visokom nivou i iznosi  49 %.

Prijavljene su 1152 osobeza učinjenje krivičnih djela,  što u odnosu na 2016.godinu predstavlja povećanje za 38 osoba, od kojih je 446 povratnika u vršenju krivičnih djela. Pokazatelj da su nešto više od 1/3 svih prijavljenih osoba povratnici u vršenju krivičnih djela, upućuje na zaključak da se u saradnji sa pravosudnim institucijama treba ostvariti dodatna saradnja i napor, s obzirom da do sada izrečene krivične sankcije nisu postigle svrhu kažnjavanja i takve osobe su nastavile sa vršenjem krivičnih djela.

U kontekstu prijavljenih osoba kao izvršilaca krivičnih djela, posebno treba istaći činjenicu da je smanjen broj krivičnih djela koje su izvršili maloljetnici. Naime, od ukupno 1152 osobe prijavljene za izvršenje krivičnih djela, 22 osobe su maloljetne, što predstavlja 1,9 % od ukupnog broja izvršilaca, što je daleko ispod regionalnog prosjeka.

Treba napomenuti da nije bilo najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena. Posebno uspješno, riješena su najteža krivična djela iz oblasti protiv života i tijela , kao što je slučaj trostrukog ubistva u Donjem Vakufu, čiji je izvršilac brzom reakcijom policije uhapšen i predat na dalje postupanje nadležnom kantonalnom tužilaštvu. Također, razbojništvo sa smrtnom posljedicom u Gornjem Vakufu/Uskoplju, koje je posebno potencirano u kontekstu da su izvršioci sa područja Viteza i Zenice, te da su nakon izvršenja krivičnog djela pobjegli van granica Bosne i Hercegovine.

U pogledu kriminaliteta treba istaći određene segmente, kao što je činjenica da je od 31 razbojništvo, čak u 50% slučajeva otkriven izvršilac, što je jako dobar rezultat imajući u vidu složenost ove vrste krivičnih djela.

Protiv 32 osobe, od kojih  je 18 povratnika u vršenju krivičnih djela, podneseni su izvještaji nadlaženom tužilaštvu.

Posebno je važno napomenuti uspješnu akciju policijskih službenika prilikom rasvijetljavanja krivičnog djela razbojništva koje je izvršeno od strane 4 maskirane i naoružane osobe, u tržnom centru Bingo u Bugojnu, kada je otuđeno oko 64.000,00 KM, stoji u jednom dijelu godišnjeg izvještaja MUP-a SBK.