Inicijativa za izjednačavanje porodiljskih naknada u FBiH

Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u suradnji s nevladinim  sektorom zalaže se za donošenje propisa kojima bi na jedinstven način bio riješen problem porodiljskih naknada na području cijele FBiH u smislu da svim porodiljama budu omogućena jednaka prava u ostvarivanju naknada.

Predsjednica Kluba parlamentarki Predstavničkog doma FBiH Kenela Zuko kazala je danas novinarima da su ta prava nesrazmjerno urađena, ovisno od kantona u kojem porodilja živi.

– Postoje zakoni na federalnom nivou koji se derogiraju na kantonalnom i ne poštuju se, te dolazi do diskriminacije u naknadama za porodilje u FBiH. Sve majke su iste, sve zaslužuju ista prva – pojasnila je i istaknula podršku federalnog premijera u rješavanju tog pitanja.

Lejla Dragnić jedna je od ekspertica koja je prije dvije godine počela da radi preciznije analize u vezi s porodiljskim naknadama u FBiH i mogućim rješenjima, odnosno novim modelima reguliranja isplate tih naknada. Ona kaže da trenutno kantoni imaju propise koji se bitno razlikuju, a naknada koju će dobiti ovisi od toga gdje porodilja živi. Postoji i nesigurnost primjene tih propisa zato što se prava mijenjaju godišnjim odlukama kantona. Tako, iako u zakonu stoji pravo porodilje na naknadu, ne znači da će je i dobiti u toj godini ako nema dovoljno novca u budžetu.

Smatra da bi se trebalo ići na rješenje, jedinstveno na nivou Federacije BiH, da bi sve porodilje imale jednaka prava. Planira se formiranje fonda za isplatu porodiljskih naknada, koji će se puniti na način da se omogući redovna isplata, jedinstvena za porodilje bez obzira na mjesto stanovanja.

Okrugli sto o izjednačavanju porodiljskih naknada u FBiH organizirao je Klub parlamentarki Predstavničkog  doma Parlamenta FBiH. Danas je precizirano da je Klub parlamentarki ranije podnio inicijativu za izjednačavanje prava porodiljskih naknada u FBiH, o kojoj bi zastupnici trebalo da se izjašnjavaju na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

 

                                                                                                                          /izvor:fena.ba/

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print