Dom naroda Parlamenta BiH danas raspravlja o ukidanju „bijelog hljeba“

Dom naroda Parlamenta BiH razmatrat će danas Akcioni plan za sprovođenje Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH. Poslanici će u drugom čitanju razmatrati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim je predviđeno ukidanje “bijelog hljeba”, saopćeno je iz Parlamenta BiH.

Iz Akcionog plana je do 8. decembra prošle godine realizovano 17 generalnih mjera na nivou Vijeća ministara u planiranim rokovima, kojima se značajno unapređuje stanje u oblastima javnih finansija, oporezivanja i fiskalne održivosti, poslovne klime, vladavine prava i dobrog upravljanja, te reforme javne uprave.

Vijeće ministara BiH usvojilo je početkom oktobra Akcioni plan za sprovođenje Reformske agende, koji sadrži paket sa više od 50 mjera koji će provesti institucije BiH u 2015. i 2016. godini, same ili u saradnji sa entitetima.

Predstavnički dom je na sjednici početkom godine primio k znanju Akcioni plan.

Poslanici će u drugom čitanju razmatrati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim je predviđeno ukidanje takozvane naknade bijeli hljeb za izabrane i imenovane zvaničnike, saopćeno je iz Parlamenta BiH.

Izmjene ovog zakona uputili su u parlamentarnu proceduru poslanici Saveza za bolju budućnost BiH. Njime se briše dosadašnja odredba, prema kojoj izabrani i imenovani funkcioneri na nivou BiH imaju pravo na platu godinu dana po isteku mandata.

Pred poslanicima će se u prvom čitanju naći Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, kojim se uvodi i definiše pojam “kandidati na obuci”, kao kategorija lica na službi u Oružanim snagama BiH, zatim se fleksibilnije uređuje procedura izbora i imenovanja oficira na formacijsko mjesto komandanta puka, preciznije se propisuju uslovi za unapređenje, te sticanje uslova za penziju.

Predloženim odredbama pomjera se starosna granica za penzionisanje oficira sa 55 na 57 godina i podificira sa 50 na 55 godina, uz obrazloženje da je dosadašnja praksa pokazala da je veliki broj oficira sa iskustvom potrebnim Oružanim snagama BiH morao napustiti službu zbog navedenog zakonskog ograničenja.

Dužina trajanja službe za profesionalne vojnike, angažovane na poslovima deminiranja, produžava se za tri godine, odnosno do 38. godine.

Usvajanjem izmjena zakona, prijem lica u Oružanim snagama BiH bio bi odgođen u narednih pet godina, što bi u periodu od 2016. do 2020. godine smanjilo troškove Oružanih snaga za 3.470.960 KM.

Na dnevnom redu sjednice u drugom čitanju naći će se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, kojim se uvažavaju preporuke Manivala, s ciljem dodatnog obezbjeđivanja praćenja finansijskih tokova novca.

Nova zakonska rješenja treba da unaprijede sistem prevencije borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa preporukama Manivala.

U drugom čitanju bit će razmatran i Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u bh. institucijama, kojim naša zemlja, kao članica Međunarodne organizacije rada, ovu oblast harmonizuje sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama i međunarodnim pravom.

Propisuje se da zaposleni ne mogu otpočeti štrajk prije utvrđivanja minimuma procesa rada, koji se utvrđuje odlukom Vijeća ministara BiH uz konsultacije sa sindikatom, radi zaštite javnog i opšteg interesa građana i bezbjednosti.

Na dnevnom redu sjednice je u drugom čitanju i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, kojim se uspostavlja sistem srednjoročnog i godišnjeg planiranja, te obezbjeđuju osnove za kvalitetno upravljanje finansijskim razvojem u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara BiH.

U drugom čitanju bit će razmatran i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, kojim se unapređuju postojeća zakonska rješenja u skladu sa načelima efikasne javne uprave.

Predstavnički dom ranije je podržao amandmane prema kojim poslanici neće imati pravo na savjetnike i šefove kabineta, a ovi amandmani postali su dio teksta Prijedloga zakona.

 

                                                                                                                      /izvor:bhrt.ba/

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print