Održana javna rasprava o Nacrtu prostornog plana općine Donji Vakuf

0
18

U cilju izrade Prijedloga Prostornog plana općine Donji Vakuf 2014 – 2034. godine danas je u valikoj Sali zgrade općine Donji Vakuf održana javna rasprava o Nacrtu prostornog plana. Prethodno je . Nacrt prostornog plana općine Donji Vakuf   izložen , u integralnoj formi, u prostorijama Općine Donji Vakuf, a elektronska verzija dostupna je i na službenoj stranici Općine Donji Vakuf, www.donji-vakuf.ba. Na izradi Nacrta bio je angažovan Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka, a  i nadalje sve svugestije i prijedloge  pravna i fizička lica mogu dostaviti  Općinskoj službi za prostorno uređenje, katastar i imovinsko – pravne poslove i  nosiocu izrade nacrta prostornog plana. Tok izrade Nacrta pratio je Savjet prostornog plana općine Donji Vakuf koji broji 16 članova. Ovo je prvi put da općina Donji Vakuf dobija Prostorni plan čime se dobija sveobuhvatna slika razvoja Donjeg Vakufa u  narednih 20 godina. Nakon javne rasprave uslijedit će stručna rasprava Savjeta prostornog plana u vezi primjedbi i komentara a nakon toga će se na Općinskom vijeću Donji Vakuf naći prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana općine Donji Vakuf 2014 – 2034. godine.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here