Znate li koliko državljana Bosne i Hercegovine nema ličnu kartu?

Iako je, prema Zakonu o ličnoj karti državljana BiH, lična karta obvezan dokument u Bosni i Hercegovini, više od 200.000 državljana ove zemlje je ne posjeduje.

“Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini oko 248.000 građana ne posjeduje ličnu kartu iako je to zakonska obveza“, upozorio je nedavno u svom odgovoru na inicijativu o subvencioniranju potvrde o krvnoj grupi i obveznom upisu krvne grupe u ličnu kartu, pokrenutu u federalnom Zastupničkom domu, ministar unutarnjih poslova Kantona 10 Mario Lovrić.

Dakle, time što ne posjeduju ličnu kartu, spomenuti državljani ozbiljno krše zakon u kojem je jasno propisano da je svaka punoljetna osoba obvezna imati taj dokument.

“Državljanin stariji od 18 godina s prebivalištem u BiH dužan je imati ličnu kartu izdanu u mjestu prebivališta. Raseljena osoba s boravištem u BiH dužna je imati ličnu kartu izdanu u mjestu boravišta”, stoji u Zakonu o ličnoj karti BiH.

Dakle, osoba kojoj nije prije izdana lična karta obvezna je podnijeti zahtjev za izdavanje ovog dokumenta u roku od 60 dana nakon što navrši 18 godina života ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH ako je navršila 18 godina života.

Također, osoba koja je izgubila državljanstvo BiH ili koja više nema prebivalište u BiH mora bez odgađanja vratiti ličnu kartu nadležnom tijelu. Državljanin može imati samo jednu ličnu kartu i nije ju dužan dati na uvid ako to nije predviđeno zakonom.

Također, od državljanina BiH može se tražiti preslika lične karte samo u postupku revizije ili prestanka državljanstva BiH i kada je to zakonom propisano. Za osobe koje ne postupe prema odredbama ovog zakona predviđene su i novčane kazne.

Tako se u Zakonu o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine navodi kako će novčanom kaznom od 30 do 300 KM biti kažnjen za prekršaj državljanin ako ima više od jedne lične karte izdane na osnovi ovog zakona, ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte kada je obvezan tako postupiti, svjesno dostavi neistinite podatke prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, odmah ne prijavi nestanak lične karte, ustupi svoju ličnu kartu drugoj osobi ili koristi tuđu ličnu kartu kao svoju te u slučaju kada osoba koristi ličnu kartu druge osobe u svrhu pribavljanja bilo kakve koristi ili prava.

Inače, državljani Bosne i Hercegovine koji ne posjeduju ličnu kartu u ovoj zemlji ne mogu ostvariti nikakva prava. Bez lične karte građani ne mogu pribaviti ni jedan drugi dokument, poput putovnice ili vozačke dozvole, ne mogu se prijaviti na službu za zapošljavanje, ne mogu imati zdravstveno ni socijalno osiguranje, ne mogu stupiti u radni odnos, ali ne mogu ni napustiti zemlju jer nemaju osnovu za pribavljanje drugih bh. dokumenata, piše Vecernji list.

Radiosarajevo.ba

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print