Završena 17. sjednica OV: Usvojen program obilježavanja Dana općine Donji Vakuf

0
359

U velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf danas je održana 17.redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf kojoj je prisustvovao 21 vijećnik.

Nakon što su vijećnici Amer Čolak (SDP), Amir Orlović (DF) i Rasim Žuljko (DF) uputili nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa, predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Predstavnici URBIS centra iz Banja Luke prezentirali su Prostornu osnovu Urbanističkog plana Općine Donji Vakuf 2017.- 2027. i Studiju ranjivosti prostora za obuhvat Urbanističkog plana Općine Donji Vakuf 2017. – 2027. prisutnim vijećnicima, koji su uz nekoliko zamjerki na statističke podatke, jednoglasno prihvatili ovu tačku, koja je ujedno bila i prva na današnjem dnevnom redu.

Predloženi Program obilježavanja 14.septembra – Dana Općine Donji Vakuf također je dobio podršku svih vijećnika, a Dan Općine biće obilježen prigodnim programom, organizovan u saradnji sa Centrom za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, Sportskim savezom  općine Donji Vakuf, KUD „Nakib Abdagić Kiban“, MZ Torlakovac i Crvenim križom Donji Vakuf, za čije će aktivnosti i organizaciju predloženog programa biti utrošeno 17.200,00 KM.

Pored brojnih kulturnih, zabavnih, i sportskih manifestacija, koncerata, na prijedlog Harisa Rujanca (SDA) u program obilježavanja uvršteno je i Obilježavanje pogibije civilnih žrtava rata MZ Oborci.

Pored Smotre folklora koja tradicionalno bude održana na Dan općine, ove godine Donjovakufljane će svojim popularnim pjesmama počastiti Armin Muzaferija, koji u Donji Vakuf dolazi na prijedlog predsjedavajućeg Nasera Rujanca.

Treća tačka – Odluka o dodjeli priznanja usko je vezana sa prethodnom, a usvojena je sa 11 za, 4 protiv  i 6 suzdržanih. Cijeneći nagrade i priznanja koja će biti uručena pojedincima i kolektivima na Dan općine Donji Vakuf, imena predloženih nećemo otkrivati do samog uručenja nagrada i priznanja.

Općinski vijećnici jednoglasno su usvojili Odluku o utvrđivanju javnog interesa kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja policijske stanice u ulici 770.Sbbr.

Odluka o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti u sastavu: Zijah Balihodžić, predsjednik te članovi Nihad Šutković i Husejin Balihodžić takođe je usvojena jednoglasno.

Vijećnici su prihvatili Informaciju o stanju korisnika socijalne zaštite sa posebnim osvrtom na stara,bolesna i invalidna lica.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period od 01.01. do 30.06.2018.godine usvojen je sa 14 glasova ZA dok je 7 vijećnika bilo suzdržano.

Usvojen je i Izvještaj o korištenju budžetske (tekuće) rezerve za period od 01.01 do 30.06.2018. sa 13 ZA, 2 protiv i 6 suzdržanih.

Na današnoj redovnoj sjednici vijećnici su prihvatili i Informaciju o realizaciji Programa rada i Zaključaka Općinskog vijeća za period april –juni 2018. godine uz napomenu da se na narednim sjednicama treba žurnije raditi na rješavanju zaostalih pitanja,odnosno planiranog programa rada Općinskog vijeća.

Komisija za izbor i priznanja imenovala je Aidu Kišija za predsjednika Komisije za žalbe, što je ujedno bila i posljednja tačka 17.redovne sjednice Općinskog vijeća.

Snimak sjednice biće reemitovan u programu Radija Donji Vakuf u ponedjeljak 27.08.2018., poslije reprize emisije Nedjeljni informator koja je u programu od 15 sati.