Zavod za javno zdravstvo SBK obilježava Dan ružičastih majica

0
266

Visok stepen prisutnosti nasilja u društvu, ali i zastupljenost vršnjačkog nasilja u školama na području Bosne i Hercegovine predstavlja veliki izazov, prije svega u pogledu izgradnje adekvatnih metoda za suprostavljanje opasnostima od svih vrsta nasilja među djecom.

Prema Olweusu (1998) vršnjačko zlostavljanje je skup namjernih, negativnih postupaka koji su dugotrajni, usmjereni prema jednom učeniku od strane drugog učenika ili više njih i uvijek popraćeni nesrazmjerom snaga.

Ovom definicijom obuhvaćena su četiri tipa nasilna ponašanja:
1. verbalno (npr. prijetnje)
2. socijalno (npr. ogovaranje i širenje zlobnih tračeva)
3. psihološko (npr. praćenje)
4. tjelesno (npr. udarci).

Prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije, jedna milijarda djece u dobi od 2 do 17 godina godišnje doživi neki oblik fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja.

Posljedice vršnjačkog nasilja mogu biti različite: od smrtne posljedice kao fatalnog ishoda nasilja, preko teških tjelesnih povreda do emocionalne traume i poteškoća mentalnog zdravlja. Pored toga, posljedice vršnjačkog nasilja mogu imati negativan utjecaj na razvoj živčanog sustava djeteta te rezultirati cijelim nizom kroničnih stanja koja značajno utječu na kvalitetu života osobe u odrasloj dobi.

Kako spriječiti nasilje je jedno od ključnih pitanja i tiče se cijelog društva budući da se susrećemo s nedostatno kvalitetnim pristupima, sustavnom praćenju i analizi različitih oblika nasilja i njegove manifestacije. U predškolskim i školskim zajednicama, od najranije životne dobi, djecu treba podučiti njihovim pravima i obvezama te razvijati sposobnosti i osobine osobnosti, poticati razvoj samopouzdanja, socijalnih kompetencija, osjećaj pripadnosti vršnjacima i školi, te strategije za nenasilno rješavanje konflikata.

U sklopu obilježavanja Dana ružičastih majica, programa prevencije vršnjačkog nasilja koji se obilježava zadnje srijede u mjesecu februaru, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB – Odsjek za preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu školske djece i mladih ima u planu obilježiti ovaj dan različitim aktivnostima, periodično, u svim općinama na području SBK/KSB do kraja školske 2019./2020.godine. Aktivnosti su posvećene učenicima petih razreda osnovnih škola sa područja SBK/KSB (djeca sa područja općine Travnik su obuhvaćena istim Projektom u 2019.godini).

Pozivamo i molimo i druge ustanove (policijske stanice i općine na području SBK/KSB, centre za socijalni rad, centre za mentalno zdravlje, Centar za edukaciju mladih Travnik, Udruženje za razvoj društva “Kap”…) kojih se tiče ova problematika da podrže ovaj značajan projekat i uzmu učešće u istom kroz svoje područje rada na navedenu temu, da kroz niz aktivnosti zajedno radimo na podizanju svijesti o vršnjačkom nasilju i opasnostima, te uspostavimo efektivne mehanizme za prevenciju i smanjenje nasilja unutar i izvan škole.

Današnja djeca sutrašnji su nositelji razvoja svakog društva. Omogućimo djeci da odrastaju bez nasilja, jer svako nasiljem traumatizirano dijete kasnije u životu može imati brojne posljedice koje će ga onemogućiti da odraste u sretnu i zdravu odraslu osobu.

Poruka koju je važno zapamtiti je da se nasilje nad djecom može spriječiti preventivnim djelovanjem, saopćeno je iz Zavoda.