Zasjeda Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva: Hoće li se mjere pooštriti?

0
117

 

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zasjedat će danas u 14:15 sati povodom aktuelne epidemiološke situacije na području Federacije BiH vezano za COVID-19.

Obzirom da će ovom prilikom biti teško ispoštovati fizički razmak od dva metra između prisutnih, podsjećamo da je u skladu s važećom naredbom i na otvorenom prostoru, kada nije moguća distanca od dva metra, obavezno nošenje maski.

Pomoćnik ministra za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez kazao je da bi danas trebalo napraviti reviziju te vidjeti da li nastaviti sa nekim mjerama ili ih pooštriti.

“Na sastancima Kriznog stožera donosimo mjere koje se odnose na 15 dana, a danas bi trebalo napraviti reviziju, odnosno da li nastaviti s mjerama te razmotriti da li ima potrebe da donesemo bilo koje nove mjere. Nekada izgledamo dosadno jer ponavljamo kako se treba pridržavati mjera. Smatram da određene službe koje bi trebale biti proaktivnije i nadzirati to provođenje mjera malo rade”, rekao je Čerkez.