Zakazana vanredna sjednica Vlade SBK / Razmatrat će se o trenutnoj epidemiloškoj situaciji

0
198

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/12 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

  1. vanrednu sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za petak, 9.4.2021. godine, u 9 sati

 

 Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog mjera za suzbijanje pandemije Covid 19 na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  2. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta u školskoj 2020/21. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  3. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta u školskoj 2020/21. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  4. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za prijevoz učenika osnovnih škola sa područja općine Jajce, MZ Biokovina za II. polugodište školske 2020/21. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  5. Saglasnost na Aneks Ugovora o prijevozu učenika OŠ „Gračanica“ Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  6. Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga prijevoza učenika OŠ „Voljevac“ i OŠ „Pajić Polje“, općina Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

PREMIJER  KANTONA

                                                                                 v.r. Tahir Lendo, dipl. ing.