Zakazana Skupština SBK

0
65

 

 

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6/13),

 

                     S A Z I V A M

XVI. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan  16.12 .2020. godine

(  srijeda) s početkom u 10,00 sati  u   prostorijama J.U. Centar za kulturu općine Travnik  u Ul.Bosanska bb Travnik.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
  2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
  3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Srednjobosanskog kantona( Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 11/13 – prečišćeni tekst).
  4. Prijedlog Odluke o dopunama Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona

( Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 3/04 i 6/13).

  1. Davanje saglasnosti na Finansijski  plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona  za 2021.godinu.

6.Davanje suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za  zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu.

7.Davanje saglasnosti na Finansijski plan službe za Zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.

  1. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
  2. Davanje saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Kantonalne direkcije za ceste za 2021.godinu.

10.Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana  Kantonalne direkcije za ceste za 2021.godinu.

  1. Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005-2025.godina.
  2. a) Nacrt Odluke o organizovanju i provođenju javne rasprave  o Nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona  2005-2025.godina.
  3. b) Nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona  2005-2025.godina.

                                                         PREDSJEDAVAJUĆI  SKUPŠTINE

Josip Kvasina dipl.oec.