Zakazana sjednica Vlade SBK-a u ponedjeljak, 05. marta

0
73
 1. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona zakazana je  za ponedjeljak,05. mart 2018.godine, u 11 sati

 D N E V N I R E D

 1. Zapisnik sa 79. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
 2. Izvještaji o radu ministarstava za 2017. godinu:
 3. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 4. b) Ministarstvo finansija
 5. c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
 6. d) Ministarstvo privrede
 7. e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 8. f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 9. g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 10. h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa
 11. Izvještaji o radu uprava, upravnih organizacija i službi za 2017. godinu:
 12. a) Kantonalna uprava za pitanja branioca
 13. b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 14. c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
 15. d) Kantonalni arhiv
 16. e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
 17. f) Kantonalna direkcija za ceste
 18. Izvještaji o radu službi i ureda za 2017. godinu:
 19. a) Stručna služba Vlade Kantona
 20. b) Služba za zajedničke poslove
 21. c) Kabinet premijera Kantona
 22. d) Ured za zakonodavstvo
 23. e) Ured za javne nabave
 24. f) Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnosti, ISO standarde
 25. 5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja KSB/SBK za period 2016-2020. – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

a). Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja KSB/SBK za period 2018 – 2020. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

6 . Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2017. godinu – direktor Agencije za privatizaciju

 1. Prijedlog zakona o inspekcijama u Kantonu Središnja Bosna – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Pravilnik o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite braniteljske populacije- Uprava za branioce
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za sufinanciranje sanacije štete na gospodarskom objektu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 4. Prijedlog odluke o prihvatanju izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2017.godine Kantonalne direkcije za puteve – Kantonalna direkcija za puteve
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2017. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele s pozicije “Tekući transferi-Subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina” u 2018.godini – Ministarstvo privrede
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele s pozicije “Transfer- Poticaji privredi” u 2018.godini – Ministarstvo privrede
 8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih djelatnika u 2018. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 9. Prijedlog odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport u 2018.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 10. Prijedlog odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu u 2018.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Vlade Kantona Srednjobosanskog kantona (Izbor sportiste Kantona za 2017.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Vlade Srednjobosanskog kantona za sport (Potpora klubovima za natjecanja) – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za sufinanciranje “XXI. Otvorenog federalnog natjecanja učenika i studenata muzike Travnik-Novi Travnik 2018” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova u OŠ “Berta Kučera” Jajce i OŠ “Braća Jezerčić” Jajce- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga potoka Jaglinac, za proizvodnju električne energije na području općine Novi Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa sa stavke ”Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko – kalendara i potpora radu ekoloških društava za 2018. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa sa stavke ”Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata, za 2018. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 20. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2018.godini – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 21. 27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta za 2018. godinu, za sufinansiranje projekta: ”Poticanje obnovljenih izvora energije u Bosni i Hercegovini” – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 22. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za upravljanje poslovima raspodjele sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu “Caritas” Bugojanskog dekanata ( za I. i II. Kvartal) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 25. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist OŠ”Dubravica” Vitez – Ministarstvo finansija
 26. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist Ministarstva zdravstva isocijalne politike – Ministarstvo finansija
 27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku namještaja za potrebe Centra inspekcija Travnik – Ministarstvo privrede
 28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove
 29. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodatne radove na uspostavi računarske i telekomunikacijske opreme u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
 30. a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
 31. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za usluge štampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke
 32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za nastavno osoblje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 33. Saglasnost za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 34. a) Prijedlog odluke o preraspodjeli srestava
 35. b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava
 36. Saglasnost na plan nabavki roba i usluga za 2018. godinu
 37. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 38. b) Ministarstva pravosuđa i uprave
 39. c) Ministarstva gospodarstva
 40. d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 41. e) Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 42. f) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
 43. g) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog nasljeđa
 44. h) Kabinet premijera Kantona
 45. i) Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštine Kantona
 46. j) Stručne službe Vlade Kantona
 47. Saglasnost za nabavku auto navigacije i dva fiksna telefona za potrebe Kabineta premijera Kantona – Kabinet premijera Kantona
 48. Saglasnost za raspisivanje oglasa za popunu radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 49. Saglasnost za pokretanje postupka za adaptaciju Odjela krim policije i kancelarije CIPS-a u PS Bugojno – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 50. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Bugojnu (zemljišni-knjižni referent) – Ministastvo pravosuđa i uprave

44 Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Saglasnost na odgovore iz Upitnika Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
 2. Izvještaj načelnika općine Kreševo o utrošku dodjeljenih sredstava za sanaciju štete na plastenicima u O.R. “Rasadnik” Kreševo – Katonalna uprava za civilnu zaštitu
 3. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu martu 2018. – Stručna služba Vlade
 4. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 5. b) Ministarstvo poljiprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 6. c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 7. d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 8. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu martu 2018. – Stručna služba Vlade
 9. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 10. b) Ministarstvo poljiprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 11. c) Kantonalni arhiv

 

 

  PREMIJER  KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.