Zakazana sjednica Vlade SBK

0
51

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

VLADA  SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Travnik, 22.1. 2021.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

  1. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 25.2. 2021. godine,                                                u 9 sati

  Za sjednicu predlažem

                                                    DNEVNI RED

 

1.Zapisnik sa 73.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade

2.Izvještaji o radu  ministarstava za 2020.godinu

a)Ministarstvo unutrašnjih poslova

b)Ministarstvo pravosuđa i uprave

c)Ministarstvo finansija

d)Ministarstvo privrede

e)Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

f)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

g)Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

  1. h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

3.Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za 2020.godinu

a)Kantonalna uprava za branioce

b)Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

c)Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

d)Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

e)Kantonalni arhiv

f)Kantonalna direkcija za puteve

4.Izvještaji o radu službi, ureda i kabineta za 2020.godinu

a)Stručna služba Vlade

b)Služba za zajedničke poslove

c)Ured za zakonodavstvo Vlade

d)Ured za javne nabavke

e)Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

  1. f) Kabinet premijera Kantona

5.Prijedlog Odluke o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Ministarstvo finansija

6.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava po rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo finansija

7.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje 12 rata finansijskog leasinga za nabavku motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova

8.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesija za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos malih hidroelektrana – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za nabavku markica – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

10.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

11.Saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) i Vlade Srednjobosanskog kantona – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

12.Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13.Saglasnost na Planove javnih nabavki škola za 2021.godinu škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

a)SŠ „Busovača“

b)OŠ „Kaćuni“

c)OŠ „Pajić Polje“

d)MSTŠ „Travnik“

e)OŠ „Vitez“

f)OŠ „Uskoplje“

g)OŠ „Kaonik“

h)MSŠ „Busovača“

14.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana središnje javne nabavke za 2021.godinu – Ured za javne nabavke

15.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke

16.Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe MUP-a (2x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova

17.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

18.Saglasnost za pokretanje postupka za izbor i imenovanje kantonalnog pravobranioca

a)Saglasnost na tekst javnog oglasa za imenovanje kantonalnog pravobranioca

b)Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kantonalnog pravobranioca

19.Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove u 2020.godini – Ministarstvo finansija

20.Izvještaj o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

a)Izvještaj načelnika opštine Vitez (3x)

b)Izvještaj načelnika opštine Fojnica

c)Izvještaj načelnika opštine Novi Travnik

d)Izvještaj Crvenog križa KSB/SBK

  1. Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika koje imenuje i postavlja Vlada Kantona – Stručna služba Vlade
  2. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

 

 

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

 

 

Dostavljeno:

– svim članovima Vlade

– Uredu za zakonodavstvo

– Svim upravama, upravnim organizacijama, uredima i službama