Zakazana javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Urbanističkog plana općine Donji Vakuf

Nakon što je Općinskog vijeće Donji Vakuf usvojilo Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog plana općine Donji Vakuf za desetogodišnji period.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print