Zakazana 8.sjednica Vlade SBK

0
76

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

8. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 23. 5. 2019. godine, u 9 sati

Za sjednicu predlažem

                                                    DNEVNI RED

 1. Zapisnik sa 6. i 7. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona – sekretar Vlade
 2. Utvrđivanje mišljenja na statute zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Skupštinsa Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 3. a) Statut JU Bolnica Travnik
 4. b) Statut Bolnice za plućne bolesti i TBC Travnik
 5. c) Statut Hrvatske bolnice dr. fra. Mato Nikolić
 6. d) Statut JU Bolnice Bugojno
 7. e) Statut Opće bolnice Jajce
 8. Sporazum o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
 9. Informacija o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo privrede
 10. Izvještaj interne revizije o reviziji građevina na dan 31.12.2017. godine – Ministarstvo finansija
 11. a) revizija građevina kod pravosudnih institucija
 12. b) revizija građevina kod Skupštine, ministarstava i uprava
 13. c) revizija kod srednjih škola
 14. d) revizija kod osnovnih škola
 15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „poticaji poljoprivredi-primarna poljoprivredna proizvodnja“–Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi -pomoć poljoprivrednim proizvođačima – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 17. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „TULOVA“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 19. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( za OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe) – Ministarstvo finansija
 20. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( za OŠ „Gračanica“ Bugojno) – Ministarstvo finansija
 21. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 22. a) za nabavku aparata za kavu
 23. b) za nabavku namještaja
 24. c) za adaptaciju dežurane u zgradi PS Novi Travnik
 25. d) za izradu ograde na terasi zgrade PS Gornji Vakuf-Uskoplje
 26. e) za izradu idejnog projekta za izradu krova na zgradi PS Bugojno
 27. f) za sanaciju krova na zgradi MUP-a
 28. g) za izradu glavnog projekta regionalnog puta za pristup PS Kreševo
 29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa za potrebe Odjela za inspekcije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 30. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za mjesec april akademske 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 31. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve za potrebe škola _ Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 33. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (2x)– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta(2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 35. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti školama za nabavku roba i usluga – Ministarstvo obrazovanja,nauke, kulture i sporta
 36. a) za izvođenje radova na krovu zgrade SŠ „Novi Travnik“
 37. aa) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
 38. b) za ugradnju stolarije na zgradi SŠ „Novi Travnik“
 39. bb) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
 40. c) za sanaciju mokrih čvorova u SSŠ „ Bugojno“
 41. cc) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
 42. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola (direktni sporazum) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 43. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja – Ured za zakonodavstvo
 44. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredskog materijala – Ured za javne nabavke

23.Saglasnost za nabavku računarske opreme – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24.Saglasnost za nabavku računara – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

25.Saglasnost za nabavku kancelarijske stolice – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

26.Saglasnost za nabavku auto-navigacije –  Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

27.Saglasnost za grijanje decentraliziranim sistemom na drvni pelet u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

28.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

29.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove pripreme materijala za arhiviranje u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

30.Saglasnost za osiguranje sredstava potrebnih za apliciranje Hrvatske bolnice „Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila za projekat utopljavanje zgrada – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 1. Prijedlog plana zaštite od požara Srednjobosanskog kanton – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 2. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava općinama za saniranje posljedica poplava na području Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 3. a) Općini Busovača za saniranje štete od poplava
 4. b) Općini Vitez za saniranje štete od poplava
 5. c) Općini Vitez za saniranje klizišta
 6. d) Općini Kreševo za nabavku specijalnog vozila za potrebe civilne zaštite
 7. e) Općini Novi Travnik za sanaciju krova na zgradi MSŠ „Novi Travnik“
 8. 33. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 9. a) za nabavku računarske opreme
 10. b) za nabavku uređaja za neprekidno električno napajanje
 11. Izvještaj načelnika Općine Travnik o utrošku sredstava za sufinanciranje izgradnje Vatrogasnog doma u Vitovlju – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 12. Razrješenja i imenovanja
 13. a) Rješenje o produljenju mandata članovima upravnih odbora bolnica
 14. b) Rješenje o imenovanju dužnosti člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Donji Vakuf“

 

PREMIJER KANTONA

TahirLendo, dipl.ing.