Zakazana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

Predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf Tihomir Zrile sazvao je 28.redovnu sjednicu vijeća. Sjednica je zakazana za četvrtak 10. decembra u 14 sati, a biće održana u velikoj sali zgrade Općine.

Na sjednici će biti razmatran Prostorni plan općine Donji Vakuf 2014 – 2034 (prostorna osnova) i Program rada Općinskog vijeća Donji Vakuf za 2016. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i Prijedlog Budžeta općine Donji Vakuf za 2016. godinu,  Odluka o privremenom finansiranju Općine Donji Vakuf za period od 1.januara 2016. godine do 31. marta 2016. godine, kao i Odluka o izvršenju Budžeta općine za narednu godinu.

Između ostalog, na 28.sjednici vijeća biće razmatrane i Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, Odluka o odobrenju uklanjanja i brisanja objekta „Željeznička zgrada“ iz katastarske evidencije, zatim Rješenje o poništavanju Rješenja o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta „QU Pellet“ d.o.o. Jajce, i Zaključak o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Općinsko vijeće razmatrat će i Zahtjev JKUP „Čistoća“ d.o.o. Donji Vakuf za davanje saglasnosti na imenovanje v.d. direktora kao i Inicijativu ovog preduzeća za izmjene Statuta JKUP „Čistoća“ Donji Vakuf.

Na 28. sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf naći će se i Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica Općine Donji Vakuf za 2015. godinu.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print