Zajedničko saopćenje SDA i SBB

0
82

Na prethodno  najavljenom  sastanku političkih partija  koje participiraju  u  općinskom  vijeću  Donji Vakuf, kantonalnoj  skupštini  SBK i Parlamentu  Federacije BiH donoseni  su  sljedeći zaključci:

Potrebno je da općina Donji Vakuf  traži od nadležnih Kantonalnih, federalnih  i državnih institucija

 

a)         Da se brza cesta Lašva – Jajce – Bihać  radi  na osnovu  prijedloga Prostornog plana Federacije BiH, kao i  Prostornog plana općine Donji Vakuf.  Brza cesta  ovim planovima bi  išla preko Oboraca gdje bi  se tu pravila dva kraka . Jedan  krak  bi  išao preko  Donjeg Vakufa prema Kupresu,  a drugi preko  Jarčišća prema Jajcu. Cilj  brzih  cesta je spajanje naseljenih  mjesta a ne razdvajanje. Općina Donji Vakuf  i  cijela  Gornjovrbaska regija ne smiju  biti  zaobiđene brzom  cestom.

b)         Da općina Donji Vakuf sa svojim  rukovodstvom obavi  razgovore sa općinama Vrbaske regije  te da zajedno traže od institucija F BiH da se uradi  tunel  kroz Komar i da se tako brže stigne do Travnika i Sarajeva.

c)         Da se sa kantonalnim i  federalnim  ministrima za poljoprivredu  održe sastanci kako  bi  se obezbjedio  otkup svih  malina, žaštita proizvodanje,  cijena  maline. Pored toga  potrebno je tražiti  poticaj  od isit  na malinu  i  da se krene sa proizvodnjom integralne maline  i da se ide prema organskoj proizvodnji.

d)         Da općina prati  sve planove koji  se rade u  okruženju  i da nećemo  dozvoliti da se nešto  radi  mimo interesa naše općine. 

 

Ovi zaključci će se realizovati zajedničkim aktivnostima načelnika općine, općinskog vijeća, predsjednicima političkih partija koje predvode većinu u vijeću, i sa predstavnicima u kantonalnoj skupštini i federalnom parlamentu.

Sastanku  su prisustvovali prestavnici  SDA; SBB I S BiH, a sastanku se nisu  odazvali DF, LDS I SDP (koji ima svoga prestavnika u  Kanatonalnoj skupštini SBK, čime su pokazali da im nije važna općina Donji Vakuf  i problemi  njenih  građana).

 

U Donjem Vakufu

09.03.2017.godine 

                                   

predsjednik OO SDA Donji Vakuf                                                                       

Azrudin Đulović

                                                                       

Predsjednik OO SBB Donji Vakuf                                                                       

 

Mehrudin Švago