Za razvoj turizma u FBiH bit će izdvojeno dva miliona KM

 

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele – Transfer za razvoj turizma u FBiH, utvrđen ovogodišnjim proračunom FBiH u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM. Ovim sredstvima obuhvaćeno je šest programa. Svrha programa je podrška i poticaj razvoju turizma u FBiH, kao i razvoju održivog turizma. Federalno ministarstvo ove programe sufinancira s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva utvrđenih strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina.

Za podršku turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH planirano je 300.000 KM, dok je za podršku ovim manifestacijama koje imaju značaj za domaći/lokalni turizam osigurano 200.000 KM.

Sredstva od 150.000 KM namijenjena su za podršku iznajmljivačima smještajnih kapaciteta u ruralnim područjima koji imaju kategorizirane objekte, odnosno za unapređenje usluga i kapaciteta.

Isti iznos od 150.000 KM namijenjen je i za sufinanciranje ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima u cilju obogaćivanja i unapređenja autohtonih ugostiteljskih djelatnosti, kroz nabavku sredstava za rad koji su ekološki prihvatljivi.

Za sufinanciranje promotivnog materijala iz oblasti turizma kroz brendiranje pojedinih mjesta, događaja i proizvoda, a u svrhu jačanja turističke ponude planirano je 200.000 KM.

Sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM planirana su za sufinanciranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke FBiH – Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora, u cilju razvoja održivog turizma u Federaciji BiH. Iznos pojedinačnog kredita bit će do maksimalno 500.000 KM, sa rokom otplate do osam godina i grace periodom do 12 mjeseci. Fiksna kamatna stopa bit će 2,50 posto na godišnjem nivou. Redovnu kamatu subvencionirat će Ministarstvo u visini od 2,50 posto za cijelo vrijeme otplate kredita, kao i troškove jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Sredstva za prvih pet programa dodjeljivat će se korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dok će za sufinanciranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke FBiH, odabir korisnika vršiti Razvojna banka FBiH u skladu sa procedurama.

Razvojna banka je dužna Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostaviti na suglasnost javni poziv prije njegove objave, kao i odluku o dodijeljenim sredstvima prije zaključenja ugovora sa aplikantima.

Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava – Transfer za razvoj turizma u FBiH za svih šest programa utvrđeni su kriteriji za raspodjelu sredstava, korisnici sredstava, minimalan i maksimalan iznos za dodjelu, kao i sama svrha svakog programa.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print