Za razvoj poduzetništva u FBiH 4.150.000,00 KM

0
63

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u srijedu, 19. avgusta 2015. godine objavilo Javni konkurs za dodjelu grant sredstava u 2015. godini namijenjenih ravoju poduzetništva u Federaciji BiH kojima će se, kroz 11 projekata, ukupno dodijeliti 4.150.000,00 KM.

  Projekti kroz koje će se dodjeljivati grant sredstva su:

–           Poticaji inovatorima-pojedincima

–           Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne  i stare obrte i za  deficitarna zanimanja

–           Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim    institucijama

–           Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

–           Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori

–           Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje

CE znaka)

–           Poticaji tradicionalnim i starim obrtima

–           Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

–           Poticaj poduzetništvu žena

–           Jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP-a

Od ukupnog iznosa grant sredstava u 2015. godini, najviše sredstava, u iznosu od 1.400.000,00 KM, namijenjeno je za jačanje konkurentnosti MSP-a kroz povećanje produktivnosti, unapređenje razvojnog potencijala, odnosno, stvaranje uvjeta za zapošljavanje kroz povećanje gospodarskih aktivnosti, kao i jačanje izvoznih kapaciteta i 700.000,00 KM za novoosnovane subjekte malog gospodarstva.Za ova grant sredstva mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva s većinskim privatnim vlasništvom državljana Bosne i Hercegovine, inovatori, učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte i deficitarna zanimanja, komore, razvojne agencije, fondacije i udruženjapoduzetnikaiobrtnika i obrazovneinstitucije.Prilikom raspodijele sredstava prednost će imati subjekti malog gospodarstva registrirani na područjima pogođenim elementarnim nepogodama u 2014. godini.

Pored grant sredstava, ovo resorno ministarstvo danas je objavilo i natječaj za   kreditna sredstva za razvoj poduzetništva i obrta na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Kreditni program ima za cilj pružiti financijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.

 

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita je 400.000,00 KM. Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba, a krajnji rok za dostavu prijava je 18.09. 2015. godine.