Za petak, 19. aprila zakazana sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
126

Dvadesetdruga sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf održat će se u petak, 19. aprila s početkom rada u 16 sati. Dnevnim redom predviđeno je 18 tačaka. Između ostalog,vijećnici u Općinskom vijeću Donji Vakuf razmatrat će:

  • Odluku o javnim parkiralištima na području općine
  • Odluku o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subevncioniranje najamnine za stan u stanovima namjenjenim za neprofitno – socijalno stanovanje
  • Odluku o davanju na upravljanje i načinu održavanja pijace
  • Izvještaj o ostavrenju Budžeta Općine za proteklu godinu
  • Izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova Centar za socijalni rad, Dječiji vrtić , Dom zdravlja i Apoteka Donji Vakuf, te izvještaj o radu Vatrogasnog društva Donji Vakuf
  • Informacija o stanju korištenja javnih površina i poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Donji Vakuf

00_20_Poziv i Dnevni red