Za naredni utorak zakazana sjednica Skupštine SBK -a

0
47

X  sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona zakazana je za dan 20.02.2024. godine (utorak) u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Srednjobosanskog kantona, Aleja Konzula- Meljanac bb.

DNEVNI RED

  1. Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu
  2. Program rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu
  3. Informacija o ostvarivanju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za razdoblje od 01.07. do 31.12.2023. godine
  4. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Srednjobosanskom kantonu za razdoblje 2024. – 2029. godine
  5. Mišljenje na federalni Prednacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i upošljavanju osoba sa invaliditetom
  6. Informacija o provedbi Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu
  7. Informacija o implementaciji dokumenta ,,Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini – Na osnovu Zaključaka iz Rige (2021-2030) ”

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Dražen Matišić, dip. ing. elektrotehnike