Za danas zakazana Skupština SBK

0
61

 

Travnik, 11.3 .2019. godine

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04  i 6 / 13),

S A Z I V A M

III. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan   25.3.2019. godine

( ponedjeljak ), s početkom u  10,00 sati, u

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Srednjobosanskog kantona.

2.Nacrt Plana zaštite od požara i vatrogastva Srednjobosanskog kantona.

 1. Programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.
 2. Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona  za 2018.godinu.
 3. Prijedlog programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.
 4. Informacija o ostavrenju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.7. do 31.12.2018.godine.
 5. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Travnik za 2018.godinu.

8.Godišnji Izvještaj  o radu Kantonalnog suda Novi Travnika za 2018.godinu.

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva  za 2018.godinu.
 2. Informacija o radu Ureda za pritužbe javnosti za period januar – decembar 2018.godine.
 3. Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
 4. Informacija o provedbi Okvirnog zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini.
 5. Informacija o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2018.godinu.
 6. Informacija o provedbi strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2014-2020.
 7. Informacija o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2016-2026 godine za 2018.godinu.
 8. Odluka Upravnog vijeća KCUS-a broj: 310/18 od 13.12.2018).

 

          PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

 

Josip Kvasina,  dipl. oec.