Za četvrtak zakazana sjednica Vlade SBK -a

0
57

25. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 28.11. 2019. godine u 9 sati

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

 1. Zapisnik sa 24. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
 2. Financijski plan Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu – Agencija za privatizaciju
 3. a) Odluka o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu
 4. Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2020. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
 5. a) Odluka o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2020. godinu
 6. Financijski plan Kantonalne direkcije za puteve za 2020. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
 7. a) Odluka o izvršavanju Financijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2020. godinu
 8. Prijedlog programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton za period 2020.-2022. godine – Ministarstvo financija
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo financija
 10. 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH, broj: AP-4529/17 – Ministarstvo financija
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH, broj: AP-4780/17 i AP-4782/17 – Ministarstvo financija
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija.
 13. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu( vlastiti prihodi OŠ „Vitez“) – Ministarstvo financija
 14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za realizaciju projekta „Izgradnja primarne kanalizacijske mreže Međuvode“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „ Izrada karti poplavnih područja za općinu Kreševo“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „ Izrada katastra izvorišta i lokalnih vodovoda za općinu Busovača“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „ Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije za općinu Jajce“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „ Izgradnja kanalizacije Turbe“, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „ Izrada katastra izvorišta i lokalnih vodovoda za općinu Travnik“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izradu projekta oborinske odvodnje u MZ Turbe, općina Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinanciranje projekta Evropskog pokreta u BIH – Kabinet premijera Katona
 4. 21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uspostavu RIS i PACS sistema u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uspostavu centralnog laboratorijskog informacijskog sistema LIS u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 6. 23. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

24.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izmještanje dalekovoda za izgradnju zgrade PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branioce

26.Saglasnost za potpisivanje ugovora o zakupu prostorija za smještaj Kantonalnog pravobranilaštva u Vitezu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Izvještaj o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve premijera Kantona i ministrice Financija za treći kvartal 2019. godine – Ministarstvo financija
 2. 28. Izvještaj načelnika općine Bugojno o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 3. Razrješenja i imenovanja
 4. a) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za javnu nabavku za potrebe Skupštine Kantona – Skupština Kantona

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.