Vlada SBK-a za prehranu i smještaj studenata izdvajat će 200, umjesto 189 KM

0
88

Vlada Srednjobosanskog kantona dala je saglasnost na potpisivanje ugovora za akademsku 2018./2019. godinu sa studentskim centrima Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru, kao i u Sarajevu, Zenici te Tuzli.

Data je i saglasnost za izmjenu kriterija za plaćanje subvencije cijene smještaja i prehrane studenata sa 189 KM na 200 KM po studentu.

Saniranje šteta

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada Srednjobosanskog kantona donijela je odluku o izdvajanju sredstava Crvenom križu SBK-a s pozicije “Transfer za pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama te za jačanje sustava zaštite i sprašavanja”, prema kojoj će biti izdvojeno 2500 KM za projekt upozorenja na opasnost od mina.

Općini Vitez odobrena su novčana sredstva u iznosu od 50.000 KM za sufinanciranje saniranja izgradnjom AB potpornog zida na lokaciji Počulica. Općini Novi Travnik za sanaciju klizišta na dijelu ceste Stara Opara – Božići u MZ Opara odlukom je izdvojen iznos od 30.000 KM, dok će 20.000 KM biti izdvojeno za sufinanciranje čišćenja i uređenja korita rijeke Bile – MZ Rudnik u općini Travnik.

Jednokratna pomoć

Također, Vlada SBK-a je odlučila i da se na ime jednokratne novčane pomoći za štetu od požara na kući u vlasništvu Sedžada Osmića u općini Jajce izdvoji 5000 KM te također na ime jednokratne pomoći za štetu od požara na kući u vlasništvu Edhema Rujanca u općini Bugojnu izdvoji isti iznos.

Na prijedlog kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK donijela je zaključak kojim se usvaja prostorna osnova s koncepcijom razvoja s predloženom trasom brze ceste s varijantnim rješenjem za petlju Nević Polje koja će se usaglasiti i definirati u postupku izrade prednacrta plana do izrade njegova nacrta.

Data je i saglasnost za pokretanje postupka za izbor ponuđača za nadzor nad izvođenjem radova II. faze na zgradi depoa Kantonalnog arhiva Travnik.

 

Izvor: Večernji list BIH