VLADA SBK: Sazvana 76. sjednica

0
167

Premijer Vlade Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je zakazao 76. sjednicu Vlade SBK koja će se održati  u četvrtak 25.01.2018. godine, sa sljedećim dnevnim redom.

 1. Zapisnik sa 75. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
 2. Program raspodjele sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama – Skupština Kantona
 3. Nacrt Sporazuma o saradnji u oblasti socijalnog osiguranja između Bosne i Hercegovine i Švicarske konfederacije – Ministarstvo privrede i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 4. Prijedlog odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija (roba, usluga, radova) Centralne javne nabavke za 2018. godinu – Ured za javne nabavke
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 6. Prijedlog odluke odavanju saglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za osnovne i srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 7. Saglasnost o ovlaštenju za početak pregovora sa Nezavisnim sindikatom radnika u oblasti zdravstva Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 8. Saglasnost za izmjenu naziva škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 9. Saglasnost za potpisivanje aneksa na ugovore sa prijevoznicima učenika osnovnih škola (3+1) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 10. Saglasnost za pokretanje postupka za provođenje procedure za nabavu kotla na pelet za Osnovnu školu ”Kiseljak 1”, Bilalovac – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 11. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 12. Saglasnost za vansudsku nagodbu u pravnoj stvari tužitelja Pere Gudelja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 13. Saglasnost za zaključivanje Ugovora o privremenim i povremenim poslovima u Općinskome sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 14. Saglasnost za prijem u radni odnos namještenika na u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 15. Saglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika u Općinskome sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 16. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu internetskog pristupa za radne mašine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 17. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 18. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za održavanje sustava ”e” sabora – Skupšina Kantona
 19. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog sekretara za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
 20. Zahtjev za izvršenje Presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 21. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva u vezi izuzimanja poslovnog prostora koji koristi PPUD ”Dalas”, d. o. o., Novi Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 22. Informacija u vezi naknade troškova advokatskim kućama u postupku javnih nabavki – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 23. Izvještaj Kantonalnog inspektora za matične knjige s pregledom obavljenih nadzora – Ministarstvu unutrašnjih poslova
 24. Izvještaj načelnika Općine Kreševo o utrošku sredstava za projekt ”Uspostavljanje i tehnička opremljenost Operativnog centra civilne zaštite” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 25. Informacija o napretku izrade nove web stranice Vlade Srednjobosanskog kantona – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
 26. Razrješenja i imenovanja
 27. a) Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije – Ministarstvo unutrašnjih poslova