Vlada SBK razmatrat će Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje boraca

0
60

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 17.6.2021. godine,                                           u 9 sati

 

Za sjednicu predlažem

                                                    DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 87. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
 2. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020.godine – Centralna popisna komisija
 3. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Elaborata o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020.godine
 4. b) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava
 5. c) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara
 6. d) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – MUP
 7. e) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – pravosudne institucije
 8. f) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara – pravosudne institucije
 9. g) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara – MUP
 10. h) Prijedlog Odluke o isknjižavanju potraživanja
 11. i) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Centralne popisne komisije
 12. Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branioca – Kantonalna uprava za branioce
 13. Prijedlog Odluke o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade – Kantonalna uprava za branioce
 14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama„ – Ministarstvo privrede
 15. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve Budžeta SBK/KSB za 2021.godinu za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 16. Prijedlog Odluka o davanju saglasnosti za poništavanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 17. a) LOT 1OŠ „13 rujan„ Jajce
 18. b) LOT 2OŠ „Berta Kučera“ Jajce
 19. c) LOT 3 OŠ “Berta Kučera“ Jajce
 20. d) LOT 4 OŠ “Jajce“ Krušćica
 21. Saglasnost za pokretanje postupa za nabavku i ugradnju stolarije na zgradi OŠ „Han Bila“ TravnikMinistarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izmjenu krova na zgradi OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 23. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke
 24. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje konzultantskih usluga za implementaciju projekta e-inspekcije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 25. Saglasnost na izmjene Plana javnih nabava Opštinskog suda u Travniku za 2021.godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 26. Informacija o obavijesti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine – Ministarstvo finansija

 

                                                                                   PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.