Vlada SBK o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade za branioce

0
122

 

 1. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 23. 3. 2023. godine,                                            u 9 sati

Za sjednicu predlažem

                                                  DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 161. redovne i 51. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2022. godinu – Kantonalno pravobranilaštvo
 3. Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2022. godine – Ministarstvo finansija
 4. Konsolidirani periodični izvještaj za općine Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. – 31. 12. 2022. godine – Ministarstvo finansija
 5. Prijedlog odluke o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade – Kantonalna uprava za branioce
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku videonadzora za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 7. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe sudova – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 8. a) za nabavku telekomunikacijskih usluga u Općinskom sudu u Bugojnu
 9. b) za nabavku i ugradnju klima uređaja u Općinskom sudu u Jajcu
 10. c) za nabavku licence za Microsoft office u Općinskom sudu u Jajcu
 11. d) za nabavku računara u Općinskom sudu u Jajcu
 12. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za nabavku usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 13. a) za nabavku usluga prijevoza motornih vozila i stvari
 14. b) za nabavku usluga prijevoda akata
 15. Prijedlog zaključka o planiranju i provođenju internih audita u 2023. godini – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
 16. Saglasnost za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) – Ministarstvo privrede
 17. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 18. Informacija o prikupljenim sredstvima za pomoć stradalim u potresu u Republici Turskoj i Siriji – Ministarstvo finansija
 19. Razrješenja i imenovanja
 20. a) Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 21. b) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbor O.Š. „Safet – beg Bašagić“, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 22. c) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbor O.Š. „Safet – beg Bašagić“, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

 

                                                                                   PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo,dipl.ing.