Vlada SBK jučer donijela niz značajnih Odluka i za ustanove u Donjem Vakufu

0
662

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu s pozicije „Transfer – poticaji šumama u skladu sa Zakonom o šumama“, odlukom se izdvaja iznos od 35.000,00 KM, sredstva će se doznačiti ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:

–              Saglasnost za „Prvu osnovnu školu „Donji Vakuf “ u Donjem Vakufu za nabavku školskog namještaja i izmjenu podnih podloga u učionicama. Sredstva su osigurana iz Budžeta kantona.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost na Odluku Općinskog vijeća Donji Vakuf za zamjenu zemljišta na kojem je Općina Donji Vakuf upisana sa pravom vlasništva i posjedom 1/1 i zemljišta na kojem je Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK upisano sa pravom vlasništva 1/1 radi izgradnje zgrade PS Donji Vakuf.

Ministarstvo prostornog uređenja , građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za stavke „Tekuća rezerva Vlade SBK“, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, za utopljavanje zgrada, vodovoda i kanalizaciju, sredstva će se doznačiti na žiro račun JU Dom Zdravlja Donji Vakuf.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

– „Mješovita srednja škola“ Donji Vakuf, Saniranje centralnog grijanja (nabavka i zamjena starih, dotrajalih radijatora) – 5.000,00 KM,

OŠ „Treća osnovna škola“ Oborci-D.Vakuf, Nabavka računara za potrebe EMIS WEB informacijskog sustava – 2.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije transfer – poticaji u šumarstvu za državne šume, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 86.831,61 KM, sredstva će biti iskorištena za pošumljavanje i njegu kultura u:

  • odjel 23  GJ “Oboračka Rijeka” šumarija Donji Vakuf u svrhu obnova šume od posljedica prenamnoženosti insekata-kalamiteta potkornjaka, šumsko-uzgojni radovi, površine 0,80 ha , u iznosu 2.561,05 KM;
  • odjel 37  GJ “Oboračka Rijeka” šumarija Donji Vakuf u svrhu obnova šume od posljedica prenamnoženosti insekata-kalamiteta potkornjaka, šumsko-uzgojni radovi, površine 0,70 ha , u iznosu 2.240,92 KM;
  • odjel 77  GJ “Prusačka Rijeka” šumarija Donji Vakuf u svrhu obnova šume od posljedica prenamnoženosti insekata-kalamiteta potkornjaka, šumsko-uzgojni radovi, površine 10,00 ha , u iznosu 29.195,05 KM;