Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za sufinansiranje sanacije štete na poljoprivrednom objektu – štali Korugić Senada

0
416
DonjiVakuf7
Donji Vakuf

Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za 2017. godinu.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja SBK za period 2018-2020. godine.

Data je i saglasnost na Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja SBK za period 2018-2020. godina, a na prijedlog istog Ureda.

Usvojen je i Izvještaj Agencije za privatizaciju za 2017. godinu.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o oslobođanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica s prebivalištem na području Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za sufinansiranje sanacije štete na poljoprivrednom objektu – štali Korugić Senada, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Donji Vakuf.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve donijela Odluku o prihvatanju Izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017. godine.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2017. godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“ Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2018. godini.

–           Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o utrošku sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 3.454,43 KM.

–           Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport, odlukom se utvrđuje iznos od 700.000,00 KM u Budžetu SBK za 2018. godinu.

–           Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu, odlukom se utvrđuje iznos od 700.000,00 KM u Budžetom SBK za 2018. godinu.

–           Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM u svrhu plate sredstava za „Izbor najboljeg sportaša Kantona za 2018.“.

–           Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za sufinansiranje „XXI. Otvorenog federalnog takmičenja učenika i studenata muzike Travnik – Novi Travnik 2018“.

–           Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godine, namijenjena za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem krovopokrivačkih radova OŠ „Berta Kučera“ Jajce i nadzor rekonstrukcije krova OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce, u ukupnom iznosu od 2.858,20 KM.

–           Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za osnove i srednje škole.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga potoka Jaglinac za izgradnju male hidroelektrane „Jaglinac“ na području  općine Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 1018.

–           Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava za 2018. godinu sa stavke „Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i podrška radu ekoloških društava“.

–           Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za 2018. godinu sa stavke „Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata“.

–           Odluka o usvajanju Programa o dodijeli sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2018. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se odobravaju sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM.

–           Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2018. godini, odlukom se odobrava iznos od 980.000,00 KM za projekte.

–           Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM za izmirenje preuzete obaveze iz Memoranduma o razumijevanju – Projekat „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ sufinansiranje projekta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava „Caritasu“ Bugojanskog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kao pomoć za rad nevedenog društva za prvi i drugi kvartal 2018. godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, vrši se prenos sredstava između Službe za zajedničke poslove Vlade SBK i Osnovne škole „Dubravica“ Vitez, odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 15.000,00 KM.

–           Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, vrši se prenos sredstava između Službe za zajedničke poslove Vlade SBK i Ministarstva zdravstva i socijalne politike, odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 2.807,46 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na pokretanje postupka javne nabavke namještaja za potrebe istog ministarstva, procijenjana vrijednost nabavke je u iznosu do 7.000,00 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na odgovore iz Upitnika Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu martu 2018. godine.