Vlada SBK: Javni poziv za odabir privrednih društava i obrtnika

0
90

 

Objavljuje se javni poziv za odabir privrednih društava i obrtnika kojima će se raspodjeliti finansijska sredstva za održavanje postojećih radnih mjesta sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi” iz Budžeta Ministarstva privrede za 2021. godinu.
Sredstva za ovu namjenu rasporedit će se privrednim društvima i obrtnicima u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi” broj: 01-11.7-6033/21 od 19.08.2021. godine za:

a) izvozno orijentisane industrijske kapacitete u iznosu od: 100.000,00 KM.
b) privredna društava iz drvoprerađivačke industrije u iznosu od: 180.000,00 KM.
c) privredna društava iz oblasti metalne industrije u iznosu od: 180.000,00 KM.
d) privredna društava iz oblasti industrije tekstila, kože i obuće u iznosu od: 100.000,00 KM.
e) privredna društava iz oblasti informacionih tehnologija -IT sektor u iznosu od: 50.000,00 KM.
f) privredna društava iz ostalih industrijskih grana u iznosu od: 350.000,00 KM.

 

Ministarsvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje

J A V N I P O Z I V ZA ODABIR PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA KOJIMA ĆE SE RASPODIJELITI FINANSIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RADNIH MJESTA SA POZICIJE SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA – POTICAJ PRIVREDI ZA 2021. GODINU

Obrazac Zahtjeva za sufinansiranje sa pozicije Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2021.godinu

Izjava o namjenskom korištenju sredstava

 

izvor:Vlada SBK