Vlada SBK donijela odluku o prijemu još 42 osobe za stručno osposobljavanje

0
377

Vlada SBK donijela  Odluku o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinu

SPISAK