Vlada SBK će sufinansirati 50% minimalne plate za april i maj

0
247

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona na osnovu dostavljenih prijava pravih i fizičkih lica sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti u uslovima pandemije kroona virusa (COVID-19) po Javnom pozivu broj: 01-11-186-2/20 od 27. 5. 2020. godine objavljuje

Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove

Spisak pravnih subjekata koji ispunjavaju kriterije