Vlada SBK-a zasjeda u četvrtak

0
58

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine  SBK,  broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i članka 33. Poslovnika o radu Vlade  Srednjobosanskog kantona (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 10/04),

                                                     S A Z I V A M   

 1. sjednicu Vlade  Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 16. 11. 2017.godine

u 9 sati

            Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

 1. Zapisnik sa 69. sjednice Vlade Kantona – tajnika Vlade Kantona
 2. Program rada ministarstava za 2018. godinu:
 3. a) Ministarstvo unutarnjih poslova
 4. b) Ministarstvo financija
 5. c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
 6. d) Ministarstvo gospodarstva
 7. e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 8. f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 9. g) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 10. h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa
 1. Program rada uprava, upravnih organizacija i službi za 2018. godinu:
 2. a) Kantonalna uprava za pitanja branitelja 
 3. b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 4. c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
 5. d) Kantonalni arhiv
 6. e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa
 7. f) Kantonalno ravnateljstvo za ceste
 1. Program rada službi i ureda za 2018. godinu:
 2. a) Stručna služba Vlade Kantona
 3. b) Služba za zajedničke poslove
 4. c) Kabinet predsjednika Vlade Kantona
 5. d) Ured za zakonodavstvo
 6. e) Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnosti, ISO standarde
 7. f) Ured za javne nabave

            5 . Program rada Agencije za privatizaciju za 2018. godinu – direktor Agencije za privatizaciju

 1. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo financija
 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu, za isplatu po ugovoru o vansudskoj nagodbi u predmetu ”Mare Adžaip” – Ministarstvo financija
 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu, za JU dom zdravlja Bugojno – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu, za završetak fasade na zgradi OŠ ”Voljevac”, Gornji Vakuf-Uskoplje- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu, za realizaciju projekta u vodoprivredi: ”Regulacija Šakinog potoka u naselju Drin, općina Fojnica” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 1. Izviješće o obavljenoj reviziji Odjela za internu reviziju – Ministarstvo financija
 2. a) Revizija izdataka za grijanje toplotnom energijom od strane ”UNIS ENERGETIKE”, d. o. o., Sarajevo
 3. b) Revizija izdataka za grijanje na ugalj, drvo, plin i lož ulje
 4. c) Revizija izdataka za grijanje na drveni pelet
 1. Izviješće o korištenju Tekuće zalihe Proračuna predsjednika Vlade Kantona i ministra financija za treći kvartal 2017. godine – Ministarstvo financija
 1. Izviješća načelnika Općine Novi Travnik (4x) o utrošku sredstava po Odluci Vlade Kantona Središnja Bosna – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

14.Suglasnost za nabavu tonera za novonabavljene printere putem direktnom sporazuma – Ministarstvo unutarnjih poslova

 1. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavu uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku  – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 1. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavu fotokonduktora i informatičke opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Suglasnost za prijem stručnog suradnika u Kantonalnom sudu u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprav

PREDSJEDNIK VLADE KANTONA

TahirLendo, dipl.ing