Vlada SBK-a o Pravilniku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć pripadnicima boračke populacije

0
45

47. sjednica Vlade SBK zakazana je  za četvrtak 26.1.2017. godine, sa početkom u 9 sat.

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 46. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – Ministarstvo privrede

3. Prijedlog uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona (nova Uredba) – sekretar Ureda

4. Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć pripadnicima boračke populacije – Uprava za borce

5. Saglasnost na Lokalni akcionu plan u oblasti invalidnosti Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016. – 2020. – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

6. Saglasnost za nabavku motornih vozila za potrebe Ureda za javne nabave i Ureda za evropske integracije – sekretari ureda

7. Saglasnost za nabavku Ofiss paketa za potrebe Ureda za evropske integracije – sekretar Ureda

8. Informacija o odgovorima Kantonalnih tijela uprave na Upitnik Europske komisije – Ured za evropske integracije

9. Razrješenja i imenovanja

a) Razrješenja v.d. direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

b) Imenovanje direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

PREMIJER KANTONA

 

TahirLendo, dipl. ing.