Vlada Federacije BiH odobrila zaduživanja od čak 460 miliona KM

0
40
Kako je saopćeno Federalna vlada je, s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu, donijela četiri odluke o odobravanju zaduženja FBiH putem emisije obveznica.

“Odlukama su odobreni nominalni iznosi do 60.000.000 KM, 100.000.000 KM, te dva puta do 50.000.000 KM. S istim ciljem su odobrena i tri zaduženja Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa: jedna do 100.000.000 KM i dva puta do 50.000.000 KM. Kako je obrazloženo, ne znači da će do ovih zaduženja i doći”, navode iz Vlade.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu.

Riječ je o kreditima u iznosu od po 500.000 KM za privredna društva Građevinar d.o.o. Mostar i Nevistić-commerce d.o.o. Export-Import Tomislavgrad.

Za realizaciju ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Federalna vlada je usvojila izvještaje o dodijeljenoj državnoj podršci u Federaciji BiH za 2019. godinu, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da ga, sukladno Zakonu o sustavu državne potpore u BiH, dostavi Vijeću za državnu potporu BiH, s ciljem sačinjavanja godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj potpori u BiH koje bi bilo dostavljeno Vijeću ministara BiH.

Za izradu ovog izvještaja je popunjene propisane obrasce dostavilo osam kantona s pripadajućim općinama, te šest federalnih ministarstava. Dva kantona i ostala ministarstva su dostavili informacije da u svojoj aktivnosti za 2019. godinu nisu dodjeljivali sredstva koja se odnose na državnu potporu.

Ukupna dodijeljenja državna potpora u 2019. godini iznosi 323.319.192 KM ili 165,31 milijuna eura, uključujući i potporu dodjeljenju poljoprivredi. Sudjelovanje državne potpore u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi 1,53 posto.
Dodijeljena državna potpora bez poljoprivrede za 2019. godinu iznosi 240.991.695 KM ili 123,22 milijuna eura.

Podrška za promoviranje regionalnog razvoja iznosile su 330.000 KM ili 0,17 miliona eura, što čini 0,10 posto ukupno dodijeljenje potpore u 2019. godini.
Državna pomoć za gospodarstvo (horizontalna) je dodijeljena u iznosu od 36.343.136 KM ili 18,58 milijuna eura, što čini njezino sudjelovanje u ukupno dodijeljenoj državnoj potpore za 2019. godinu od 11,24 posto.

Protekle godine nije dodjeljivana vertikalna državna potpore sektorima proizvodnje čelika, vađenja ugljena i prometa.

Državna podrška male vrijednosti (de minimis), koja se dodijeljuje u maksimalnom iznosu od 200.000 KM po korisniku, u razdoblju od tri fiskalne godine, u 2019. godini je dodijeljenja u iznosu od 13.853.559 KM ili 7,08 milijuna eura, što iznosi 4,28 posto od ukupne državne potpore. Državna potpora može biti odobrena kao naknada za obavljanje i izvršavanje javnih usluga od općeg ekonomskog interesa, koje su posebno bitne za život građana i koje bi bez državne potpore bile dostupne građanima po nepovoljnijim uvjetima korištenja. To mogu biti usluge javnog prijevoza putnika, eneregije, poštanske i ostale slične usluge. Državna potpora za usluge od općeg ekonomskog interesa dodijeljena je u iznosu 190.465.000 KM ili 97,38 milijuna eura, što čini sudjelovanje ove državne potpore u ukupno dodijeljenoj za 2019. godinu od 58,91 posto.

Državna podrška u sektoru poljoprivrede je za 2019. godinu dodijeljena u ukupnom iznosu od 82.327.497 KM ili 42,09 miliona eura, što čini 25,46 posto od ukupno dodijeljene.

Federalna vlada je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske unije budu osigurana sredstva za makrofinansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u iznosu do 250 miliona eura. Konačna raspodjela između entiteta i Brčko Distrikta BiH bit će usaglašena do ili tokom pregovora. Prihvaćena je i informacija o zajmu Evropske unije za makrofinansijsku pomoć BiH, kao osnova za vođenje pregovora.
Federalno ministarstvo finansija i Ured premijera FBiH zaduženi su da u tim za pregovore o ovom zajmu imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Evropskom komisijom koja djeluje u ime Evropske unije, s kojom će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnog zaduženja.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Ovo ministarstvo je zaduženo i da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Cilj makrofinancijske pomoći je ublažiti socijalne i ekonomske posljedice pandemije COVID-19, odnosno ublažiti ograničenja koja Bosna i Hercegovina ima s finansiranjem iz vanjskih izvora, ublažiti platnu bilansu i budžetske potrebe, ojačati stanje deviznih rezervi i pomoći BiH i u rješavafnju tekućih vanjskih i finansijskih poteškoća. Pomoć Europske unije dolazi uz resurse koje je BiH dobila od međunarodnih finansijskih institucija (MMF-a i Svjetske banke, te drugih kreditora) i bilateralnih donatora kao podršku vlastima za ekonomsku stabilizaciju i program reformi.