Vlada FBiH: Zakon o radu će biti izmijenjen

0
58
Vlada FBiH 001

Vlada Federacije BiH (FBiH) utvrdila je na sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru. Navodi se da je tokom primjene ovog zakona ustanovljeno da on iziskuje određene korekcije s ciljem bolje primjene i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta.

 

Cilj izmjena je što bolja, pravičnija i efikasnija zaštita prava radnika, te olakšavanje i ubrzavanje procesa kolektivnog pregovaranja, onemogućavanje eventualne zloupotrebe radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike, osiguravanje jednakih uvjeta rada i sprečavanje nerealnih utuživanja po osnovu različito reguliranih prava iz radnog odnosa, saopćeno je iz federalne Vlade.

Telekomi za sada neće u privatizaciju?

Na sjednici je data saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u FBiH s Planom privatizacije za ovu godinu kojim je predviđena privatizacija šest privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

U Plan privatizacije preduzeća za ovu godinu uključeni su: Bosnalijek d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.

Ovim planom nisu obuhvaćeni Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.

Federalna vlada  dala je prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole, privrednom društvu Kamen-dent d.o.o. Mostar, za izgradnju vjetroelektrane Kupres 1, instalirane nazivne snage 48 MW (16×3 MW), odobrene snage priključenja 48 MW (16×3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 139,5 GWh, čija je gradnja planirana na lokalitetu sela Ravno-Kozjača na području općine Kupres, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Na osnovu Reformske agende, Planom privatizacije za 2016. godinu predviđena je i priprema za prodaju dijela kapitala telekom operatera, odnosno priprema za eventualnu privatizaciju BH Telecoma d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar.

Usvojen je i Akcioni plan za realiziranje projekta “Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016.-2019. godina.

 

Vlada FBiH prihvatila je informacije o stanju razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća, o stanju preduzetničke infrastrukture, o pokretanju procesa certificiranja u općinama i gradovima s ciljem uvođenja povoljnog poslovnog okuženja i poboljšanja privrednog ambijenta, te o analizi stanja u oblasti zanata za period 2010.-2014. godina.