Vlada FBiH: Za izmirenje neisplaćenih poticaja poljoprivrednicima 11,5 miliona KM

0
103

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici, održanoj u Mostaru, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Izmirenje obaveza iz ranijeg perioda” utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 11.500.000 KM.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, Programom raspoređena sredstva, doznačiti korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

S ciljem osiguranja namjenskog utroška sredstava, kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i toku prikupljanja i obrade dokumentacije o proizvodnji, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, u nadležnosti je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava.

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, kao i kontrola nad realizacijom svih mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu dokumentacije koju dostavlja korisnik, u nadležnosti je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.

Realizacijom današnje Odluke bit će izmirene sve obaveze poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnje za period 2014.-2017. godina, osim onih za koje se vrše dodatne kontrole i gdje su u toku žalbeni i sudski postupci.

Zahtjevi klijenata pristigli nakon 1.10.2017.godine bit će realizovani u skladu s Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu.

 

ZA PRVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE JOŠ 2.000.000 KM

 

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a namijenjenog za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja.

Sredstva od 2.000.000 KM će biti raspodijeljena na osnovu ugovora zaključenih po javnom pozivu iz 2016. godine, koji dospijevaju na plaćanje u 2018. godini.

Kako je obrazloženo, obaveze preuzete zaključenim ugovorima na osnovu javnog pozivu iz 2016. godine, nisu mogle biti u cijelosti realizirane u 2016. i 2017. godini. Od utvrđenih sredstava od 50.000.000 KM, ukupno ugovorene obveze iznose 25.875.358,00 KM, a realizirano je 23.708,283,26 KM. Obzirom da se refundacija sredstava korisnicima subvencija vrši mjesečno, preostali dio obaveza dospijevaju na plaćanje u 2018. godine.

 

SREDSTVA ZA PLAĆANJE TAKSE GASPROM EKSPORTU

 

Federalna vlada je donijela Odluku kojom propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva”.

Sredstva od 2.000.000 KM bit će utrošena u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, posebnim rješenjem, uspostaviti proceduru postupanja kod prijenosa sredstava i Federalnom ministarstvu finansija davati naloge da, s posebnog transakcijskog računa, prebaci raspoloživa sredstava.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

 

Federalna vlada danas je opunomoćila Dijanu Bukovac za učešće u radu i odlučivanju na 17. redovnoj skupštini privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo, zakazanoj za 30. mart 2018. godine, navodi se u Saopćenju Vlade FBIH o 107.hitnoj sjednici koja je danas održana u Mostaru.

Izvor:novum.ba