Vlada FBiH podržala inicijativu za donošenje zakona o Gradu Stocu

0
76

Vlada Federacije BiH podržala je danas na sjednici u Mostaru inicijativu za izradu i donošenje zakona o Gradu Stocu, koju je podnijela ta sadašnja općina.

Utvrđeno je da Općina Stolac ispunjava uslov da se proglasi gradom kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Stolac ima 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika u BiH, a neki od njih su nekropole stećaka Radimlja i Boljuni, historijsko područje Stari grad, helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje Badanj u Borojevićima, grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska stambena cjelina Begovina, javno ljetno kupalište Kupaje, Čaršijska džamija s Čaršijom, te korito Bregave s mlinicama, stupama i mostovima