Vjetroelektrane na Vlašiću sve izvjesnije

Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Lilyana Pavlova, potpredsjednica Europske investicijske banke (EIB), potpisali su Sporazum o suradnji između EIB i JP Elektroprivreda BiH za financiranje konzultantske usluge procjene kritičnih staništa na lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić, kojim su definirani uvjeti za realizaciju financijske suradnje i konzultantske usluge, prenosi neovisni portal javno.ba

U okviru Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI-Economic Resilience Initiative) Europska investicijska banka je za realizaciju konzultantske usluge odobrila grant sredstva u iznosu 300.000 eura.

Cjelokupan postupak ugovaranja i odluke o izboru ugovarača, upravljanja ugovorom i plaćanja konzultantskih usluga će provesti EIB u skladu sa svojim politikama, pravilima i procedurama nabavke. Ugovor će biti zaključen između EIB i izabrane konzultantske kompanije.

KOJE ĆE KOMPANIJE BITI KONZULTANTSKE JOŠ NIJE POZNATO

vjetroelektrane vlašić
Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH insistira na projektu Vjetroelektrane Vlašić

JP Elektroprivreda BiH će biti uključena u proces definiranja tehničkih specifikacija, što podrazumijeva i suglasnost na TOR, koje će EIB koristiti u tenderskoj dokumentaciji i praćenju i nadzoru nad realizacijom ugovora i blagovremeno dostavljati odluke i informacije banci i konzultantu za potrebe izvršavanja usluga.

Sporazuma o suradnji između EIB i JP Elektroprivreda BiH za financiranje konzultantske usluge procjene kritičnih staništa na lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić, pripremljen je u skladu sa zaključcima s Procjenjivačke misije obavljene s bankama KfW i EIB u toku 2020.godine i zatražene podrške od EIB s fokusom na okolinske i socijalne aspekte u toku pripremne faze projekta.

EPBIH UZIMA KREDIT ZA GRADNJU VJETROELEKTRANE VLAŠIĆ

Državna kompanija EPBiH u februaru je dobila koncesiju za gradnju vjetroparka snage 48 MW. Koncesija podrazumijeva pravo na izgradnju, opremanje, upotrebu i održavanje vjetroelektrane.

EPBiH je sada dobila odobrenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se zaduži uzimanjem kredita za ulaganje u obnovljive izvore energije, saopštila je Vlada FBiH.

Prema ranije objavljenom planu, vjetroelektrana će se sastojati od 18 turbina ukupne snage 50 MW i očekivane godišnje proizvodnje od 115 GWh. Koncesija je potpisana na rok od 25 godina.

Na području Vlašića i Galice postoji više projekata za gradnju elektrana za korištenje energije vjetra.

Vjetroelektrana Vlašić dio je investicione startegije EPBiH. Ova kompanija u državnom vlasništvu planira da do 2025. instalira solarne elektrane snage 200 MW, izjavio je 2020. godine direktor Admir Andelija.

VJETROELEKTRANE VLAŠIĆ ŽELE ZAUSTAVITI STOČARI I PLANINARI

vjetroelektrane vlašić

Vjetroelektrane Vlašić žele zaustaviti stočari i planinari

Ispitivanja terena za gradnju vjetroelektrana obavljaju se na privatnom zemljištu, bez dozvole vlasnika.

Vlada Srednjobosanskog kantona izdala je četiri koncesije za vjetrolektrane na visoravni Vlašića, na nadmorskoj visina od 1510 metara gdje vjetar puše velikom brzinom. Kompanija TLG iz Travnika krenula je u prikupljanje potrebne dokumentacije i ispitivanje zemljište (2015. godine)

Na visoravni Galica planira se izgradnja čak 60 vjetroelektrana što zahtijeva i dodatnu cestovnu infrasturukturu. Riječ je o privatnom zemljištu, a ispitivanja se vrše bez dozvola vlasnika, javlja televizija N1.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print