Više od hiljadu ljekara iz cijele Federacije BiH danas stiže u Sarajevo na proteste

0
38
U najavi protesta predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Rijad Zaid je izjavio da je vlast u FBiH ignorantskim odnosom pokazala da “ne želi ljekare”.

“Tražimo da Parlament FBiH usvoji izmjene Zakona o reprezentativnosti. Okupljamo se na Trgu BiH i uslijedit će mirna šetnja do Parlamenta sa zahtjevom da kantonalne vlade u Tuzli i Sarajevu i Vlada FBiH vrate reprezentativnost”, rekao je Zaid.
U slučaju da ne dođe do zakonskih izmjena, uslijedit će i generalni štrajk.

“Organizovat ćemo generalni štrajk, a ako i tada ne budu reagovali, naš sindikat će postati emigracijski centar koji će olakšati kolegama da napuste ovo mjesto gdje nas očito ne žele”, zaključio je Zaid.

Uzrok nezadovoljstva je što ovaj sindikat ne može potpisati novi kolektivni ugovor iz vlastite branše nakon isteka starog, budući da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, odnosno Vlada FBiH, odgađa da vrati reprezentativnost tom sindikatu.

Posljedica nepotpisivanja kolektivnog ugovora je neriješen radno-pravni status doktora, što je problem koji u ovom slučaju pogađa sarajevske i tuzlanske ljekare.