Više od 600 žalbi potrošača, pokrenute istrage

0
35

Da se podsjetimo – neki od osnovnih ciljeva i zadataka Evropske unije jesu zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača, zaštita njihovih ekonomskih interesa, informiranje, educiranje i efikasno organiziranje potrošača. Učinkovita zaštita potrošača je neophodna kako bi se osiguralo propisno funkcioniranje tržišne ekonomije. Visok nivo zaštite potrošača jedan je od ciljeva kome Bosna i Hercegovina teži na putu ka pridruživanju EU.

Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u tekućoj 2020. godini zaprimila je više od 600 žalbi. Kako su nam kazali, pored zaprimljenih žalbi, također, je u suradnji za udruženjima za zaštitu potrošača pokrenuto nekoliko istražnih radnji i postupaka vezanih za veće pružatelje usluga koji obuhvaćaju i desetke, pa i stotine hiljada potrošača.

” Žalbe su se u najvećoj mjeri odnosile na sektor općih ekonomskih usluga. Komunalne usluge, vodo-opskrba, električna energija, telekomunikacije.  Dio se odnosio na sektor turističkih usluga (povrat novca za kupljene avio/autobusne karte, povrat novca za uplaćene, a neostvarene putne aranžmane, hotele, itd.) Jedan dio se odnosio i na komercijalno kupovanje robe sa greškom, posebno u području obuće“, rekli su nam iz OZP-a.

Broj potrošača koji se javljaju potrošačkim organizacijama zbog kupovine putem društvenih mreža od neregistrovanih prodavaca, svakodnevno raste, a nažalost, u ovakvoj situaciji, odredbe Zakona o zaštiti potrošača nisu primjenjive. Potrošačke organizacije nisu u mogućnosti da postupaju, niti da pruže adekvatne pravne savjete, izuzev da potrošače upute na samostalni sudski postupak.

U susjednoj Srbiji su udruženja potrošača sastavili i objavili “crnu listu“ online trgovaca za koje je provjerom utvrđeno da ne posluju u skladu sa propisima.

Nažalost, BiH nema sličan mehanizam.

 Institucija nema u ovome trenutku crnu listu bilo kakve vrste, no u saradnji na projektu sa EU kreiraju se pretpostavke izrade crnih listi općenito u BiH, za sve segmente. U ovome razdoblju Institucija je više puta savjetovala putem medija da potrošači vode računa o online kupnji i pripaze na sljedeće detalje: da li kupuju od pravne osobe ili fizičke, da ne preuzimaju robu putem brze pošte dok istu nisu provjerili/testirali, da vode računa da uglavnom ”predobre/prejeftine” ponude u konačnici trebaju i biti alarmi za uzbunu“, poručili su iz Ombdusmena za zaštitu potrošača.