Vijesti CIK BiH: Utvrđeni rezultati prijevremenih izbora za načelnika općine u Travniku i Foči (FBiH)

0
18

Centralna izborna komisija BiH danas je na 42. hitnoj sjednici donijela odluke kojim su utvrđeni rezultati prijevremenih izbora za načelnika Općine Travnik i načelnika Općine Foča (FBiH), održanih 11. aprila 2021. godine, saopćeno je iz CIK BiH.

Navedene odluke o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata prijevremenih izbora za načelnika općine u Travniku i Foči (FBiH) stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se 22. aprila 2021. godine na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, i smatrat će se da su danom objave iste dostavljene svim učesnicima u izbornom procesu.

Dani 23., 24. i 25.04.2021. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića, navodi se u saopćenju.

CIK BiH podsjeća da, u skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH, protiv odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za načelnika općine u Travniku i Foči (FBiH) može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene utvrđene rezultate i žalbe se dostavljaju isklučivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Protokol Centralne izborne komisije BiH će raditi i u dane vikenda 24. i 25. 4.2021. godine u vremenu od 08 do 16 sati.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.

Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića, stoji u saopćenju CIK-a BiH.