Vijeće ministara / Pomoć firmama zbog pandemije: BiH uzima 5 miliona eura granta

0
24

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici utvdilo prijedlog sporazuma o grantu u iznosu od pet miliona eura za smanjenje posljedica pandemije novog soja koronavirusa za mikro, mala i srednja preduzeća, i to putem Evropskog fonda za BiH.

Riječ je o sporazumu i grantu i Amandmanu 7 na Sporazum o finansiranju iz 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine.

“Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog pet miliona eura i namijenjenog suzbijanju posljedica COVID-19 za mala, srednja i mikro preduzeća i biće uplaćena u Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu.

Drugi dio predstavlja Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. godine između KfV-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica COVID-19″, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Sredstva će biti dostupna mikro, malim i srednjim preduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem mikrokreditnih organizacija i banaka u BiH.

“Također, Amandmanom 7 se produžava period u kome KfV administrira bh. učešćem u Evropskom fondu do 31. decembra 2030. godine“, navedeno je u saopćenju.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH danas je odlučilo i o raspodjeli oko 14,4 miliona KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom. NOvac će biti usmjeren u zdravstveni sektor u BiH.

“Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko Distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 posto, Republici Srpskoj 37 posto i Brčko Distriktu BiH 2 posto”, saopćeno je.

Navedeno je da su ova sredstva osigurana uštedama budžetskih sredstava.