Vijeće ministara BiH usvojilo akcioni plan o zaštiti od poplava

0
49

Vijeće ministara BiH usvojilo je  na jučerašnjoj sjednici akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014. – 2017. godine. Akcioni plan sadrži šest ključnih mjera i 22 podmjere koje će nadležne institucije realizirati do kraja 2017. godine. Za provođenje akcionog plana potrebno je 592,7 miliona KM, a do sada je osigurano 267,2 miliona KM iz kredita, grantova i proračunskih sredstava.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će, u saradnji s drugim nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u BiH i zakonima propisanim nadležnostima,koordinirati realizaciju mjera utvrđenih akcionim planom, o čemu će jednom godišnje informisati Vijeće ministara BiH.

Paket mjera, između ostalog, obuhvata saniranje štete od poplava, erozija i bujica na postojećim zaštitnim vodnim objektima, riječnim koritima i kanalima, usklađivanje sistema zaštite od poplava s odgovarajućim direktivom EU.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o suradnji u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja, kojim se definiše stvaranje zajedničke komisije za njegovo provođenje. Dvije države su ovim sporazumom dogovorile saradnju u prenosu evropskog zakonodavstva u oblastima zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite zraka i vode, upravljanja i tretmana čvrstog otpada i očuvanja prirode.

Utvrđen je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Australije o socijalnom osiguranju, s ciljem usklađene primjene njihovih nacionalnih zakonodavstava u ovoj oblasti.

Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Srbije o saradnji u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti utvrdilo je Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je također je usvojilo Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sastanka Pododbora za inovacije, informacijsko društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo u okviru sedmog kruga sastanka pododbora koji su zakazani za 5. i 6. februar 2015. godine u Briselu.

Na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju projekta nabake i izgradnje objekata za regionalne centre i Glavne kancelarije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UNO BiH)  i izgradnje i rekonstrukcije graničnih prelaza.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta „Izrada nove porezne aplikacije u Informacijskom sistemu Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,“ procijenjene vrijednosti osam miliona KM. Planirano je da se ova sredstva osiguraju iz državnih proračuna na godišnjoj razini u razdoblju od 2015. do 2017. godine.

Informaciju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine o stanju higijenskog paketa utvrdilo je Vijeće ministara BiH i zadužilo interresornu radnu grupu za intenziviranje aktivnosti u vezi s donošenjem izmjena i dopuna Zakona o veterinarstvu u BiH.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla s oznakom „E“, koja potvrđuje usklađenost s evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora,  dalo je suglasnost Evropskoj investicijskoj banci da zaključi sporazum o kreditu sa  „ZiraatBank BH d.d.“ u iznosu od 25 miliona eura za kreditiranje malih i srednjih preduzeća ili općina.

Između ostalog, Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o radu Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u turizmu u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu.

Bosna i Hercegovina je od implementacije Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije u 2014. godini ostvarila priliv od 11.088.240,00 KM, navodi se u Informaciji Ministarstva finansija i trezora o implementaciji Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Izvještaj o provođenju Revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma za školsku 2013./2014. godinu, koje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti svim nadležnim ministarstvima obrazovanja u BiH radi postupanja po preporukama usvojilo je Vijeće ministara BiH.

                                                                                                                             /izvor:bhrt.ba/