Video / Pogledajte kako će izgledati tunel Kobilja glava

0
58

U Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo jučer je upriličena prezentacija projekta Prve transverzale kroz prostorno-plansku dokumentaciju KS kao i diskusija predstavnika Vlade KS, općina i nadležnih kantonalnih i federalnih organa o projektima na trasi ove gradske saobraćajnice.

Na ovom potezu graditi će se i tunel Kobilja glava za koji postoje određeni preduslovi a to su rješavanje imovinsko-pravnih predmeta.

Tunel “Kobilja glava” nosi ime istoimenog prevoja kroz koji prolazi i predstavlja početak ostvarivanja ideje uspostavljanja efikasne veze između Sarajeva i Vogošće posredstvom moderne saobraćajnice sa dvije odvojene vozne trake.

Realizacijom ovog poduhvata, pored osnovnog cilja, steći će se uslovi za značajnije poboljšanje saobraćajnih tokova i otklanjanje prisutnih problema na postojećim prigradskim saobraćajnim vezama u području južnog prilaza Sarajevu, posebno u periodu turističke sezone.

Tunel Kobilja glava trebao bi, prema pojektu, biti dug između 650 i 700 metara. Za ovaj dio osigurana su kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 27 miliona eura.

izvor: akta.ba