Veterinarska stanica Donji Vakuf

0
267

Nalazimo se u ulici 14.septembar. Radno vrijeme, svaku dan od 0 do 24 (dezurni doktor), te administracija od 7 do 15 sati svaki radni dan. Vršimo usluge vještačkog osjemenjavanja goveda, vadjenje i izdavanje mliječnih kartona, obilježavanje goveda, preventiva i liječenje svih domaćih životinja, vakcinacija pasa, hormonska kontracepcija malih životinja, te ostale usluge vezane za veterinarsku struku. Kontakt telefon 030 206 120 i 061 169 715 (dezurni doktor dostupan 24 h)