Utvrđen koeficijent za obračun mjesečnih egzistencijalnih naknada demobilisanim borcima

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju koeficijenta jedan za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period april – juni ove godine.

Riječ je o ovogodišnjem transferu iz Budžeta FBiH za provođenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade za drugi kvartal, odnosno za period april – juni 2024. godine.

Budžetom Federacije BiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata osigurano je 61.670.100 KM namjenskih sredstava za isplate novčanih egzistencijalnih naknada u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print