Usvojen nacrt zakona kojim se smanjuje prihod KS u korist drugih kantona

0
42

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Predlagač ovog zakona, poslanik SDA Salko Zildžić rekao je da ovim izmjenama iz perspektive ostalih kantona i zastupnika koji su glasali za ove izmjene smanjuju distorziju koja je bila u dosadašnjoj raspodjeli kada je u pitanju prihod Kantona Sarajevo od indirektnih poreza u kontekstu prihoda drugih kantona po istom osnovu.

“U Nacrtu je propisano da koeficijent za Kanton Sarajevo iznosi 1,5 što bi prema projekcijama prihoda Kantonu Sarajevo smanjilo prihode za sljedeću godinu otprilike 60 – 70 miliona KM. To bi se raspodijelilo na ostale kantone u skladu s ostalim kriterijima (brojem stanovnika, površini kantona itd.)”, kazao je Zildžić s kojim je još 13 zastupnika uputilo ovaj tekst zakona.

Prvobitno je zakon upućen po skraćenoj proceduri, ali je za to glasalo samo 40 poslanika te je zakon vraćen u nacrt.

“Ovo je sistemski zakon imajući u vidu da se radi o raspodjeli javnog novca kantona u Federaciji. Kao predlagač i zastupnik mislim da smo ovim otvorili jednu novu eru priče o raspodjeli javnih prihoda jer se nekih 15 godina provodi Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji za kojeg devet kantona mimo Kantona Sarajevo smatra da nije najpravedniji zbog koeficijenta 2 koji je dodijeljen Kantonu Sarajevo prije 15 godina”, dodao je Zildžić.

Nacrt zakona je upućen u javnu raspravu od 90 dana.