Usvojen budžet SBK za 2018.godinu u visini od 200,9 miliona KM

0
73
SkupstinaSBKglasanje

SkupstinaSBKglasanje

Zastupnici Skupštine Srednjobosanskog kantona na sjednici održanoj u Travniku, između ostalog, usvojili su budžet za 2018. godinu u iznosu od 201 milion maraka.

Planirani budžet u iznosu od 201 milion maraka je više socijalnog nego razvojnog karaktera, a po mišljenju većine – realani jedini mogući.

„Budžet je prvi put preko 200 miliona. Skače budžet – što će reći da sve ostalo napreduje“, kaže ministar finansija Zoran Marković.

Budžet za 2018. godinu nisu podržali zastupnici DF-a, SDP-a BiH, SBB-a i HDZ-a 1990, jer, između ostalog,najveći dio od oko 112 miliona maraka ide na plaće, te naknade i materijalne troškove, pa će 5.226 budžetskih korisnika, barem na papiru, bitio sigurano kada je u pitanju redovna isplata plaća.

„Sve i jedna stavka u budžetu potrošačka je i povećana, nivo uposlenih je povećan, nivo plaća povećan, troškovi po svim stavkama koji se odnose na finansiranje administrativnog aparata su povećani“, ističe SDP-ov zastupnik Senad Selimović.

Kako objašnjava premijer Tahir Lendo, kantoni su lokalne zajednice u kojem je smješten gro potrošačkih jedinica, i s te strane, na ovako male prihode, teško je organizovati neke razvojne inpute.

Obraćajući se zastupnicima kantonalne Skupštine, predstavnici Koordinacije udruženja proisteklih iz rata izrazili su zadovoljstvo što su u ovogodišnjem budžetu uvedene dvije nove stavke – zapošljavanje i pravna pomoć, a u narednoj godini očekuju da će dobiti i bolju zdravstvenu zaštitu.